Jump to main content

Contact Us

In a complex world where development is rapid and choices abound, we collaboratively chart the right course for your business. Our experienced professionals are assembled into tailored teams with the expertise needed to achieve desired outcomes.

Contact Persons

Portrett av Trond R. Ramslie

Trond R. Ramslie

CEO / Advisor

Portrett av Joakim Skuland

Joakim Skuland

Forretningsutvikler / Prosjektleder

Portrett av Lars Traaholt

Lars Traaholt

Strategic Advisor / Dept. Kristiansand

Portrett av Arild Østbø

Arild Østbø

Creative Leader / Art Director

Portrett av Eivind Nag

Eivind L. Nag

Idea developer / 3D / SEO

Portrett av Sondre Ørland

Sondre Ørland

Full-stack developer / UX-UI designer

Portrett av Anders Hermansen

Anders Semb Hermansen

Head of Software Engineering

Portrett av Elisabet Edvardsen

Elisabet Edvardsen

Visual designer

Portrett av Amit Sarker

Amit Sarker

Front-end developer / Digital marketer